Znaleziono 4 artykuły

Tadeusz Felski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ woli testatora na sposób podziału majątku spadkowego Tadeusz Felski s. 5-9
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 1987 r., III CZP 25 Tadeusz Felski s. 71-76
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 13 czerwca 1997 r. I CKN 46 Tadeusz Felski s. 216-219
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 21 kwietnia 1994 r. III CZP 40 Tadeusz Felski s. 256-260