Znaleziono 5 artykułów

Tomasz Femiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pisma psychologiczne Leona Chwistka : w setną rocznicę wydania artykułu: "O zmianach periodycznych treści widzianych obrazów" Tomasz Femiak s. 221-242
Założenie i teoria psychologii czasu Leon Chwistek Małgorzata Sokołowicz (tłum.) s. 243-260
"O cyklicznym znikaniu małych punktów" (z laboratorium psychologicznego Uniwersytetu Krakowskiego) Leon Chwistek Władysław Heinrich Małgorzata Kmec (tłum.) s. 261-279
"O zmianach periodycznych treści widzianych obrazów" Leon Chwistek Małgorzata Sokołowicz (tłum.) s. 281-305
O poglądach Leona Chwistka ze szczególnym uwzględnieniem teorii wielości rzeczywistości : (w 120-tą rocznicę urodzin i 60-tą rocznicę śmierci Leona Chwistka) Tomasz Femiak s. 353-376