Znaleziono 2 artykuły

Janina Fetlińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy zwalczania palenia tytoniu w Polsce: sprawozdanie z dziesięciu Ogólnopolskich Konferencji Naukowych im. Prof. Franciszka Venuleta (lata 1998-2007) Janina Fetlińska s. 188-197
Sprawozdanie z konferencji naukowej z cyklu Zawody medyczne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku - zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX w. Warszawa 15.09.2008 Janina Fetlińska s. 237-241