Znaleziono 3 artykuły

Piotr Fiedorczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Organizacja i obsada kadrowa delegatur Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym Piotr Fiedorczyk s. 81-107
Polski kodeks rodzinny z 1950 r. : czy przełom? Piotr Fiedorczyk s. 129-151
Debata nad uchwaleniem polsko-czechosłowackiego prawa rodzinnego w czechosłowackim Zgromadzeniu Narodowym w 1949 r. Piotr Fiedorczyk s. 131-141