Znaleziono 1 artykuł

I. A. Fiedosiejew

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Istorija jestestwoznanija w Rossii", t. III: "Gieołogogieograficzeskije i biołogiczeskije nauki", pod red. L. J. Blachera, D. I. Gordiejewa, W. P. Zubowa, S. P. Mikulinskogo, I. A. Fiedosiejewa, Moskwa 1962 : [recenzja] L. J. Blacher (aut. dzieła rec.) I. A. Fiedosiejew (aut. dzieła rec.) D. I. Gordiejew (aut. dzieła rec.) S. P. Mikulinski (aut. dzieła rec.) W. P. Zubow (aut. dzieła rec.) s. 122