Znaleziono 1 artykuł

Szczepan Figiel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Measuring Price Risk in Commodity Markets Szczepan Figiel Mariusz Hamulczuk s. 380-394