Znaleziono 2 artykuły

Lena Fijałkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
«Ius cogens» czy «ius dispositivum»? : kilka uwag o charakterze norm prawnych na starożytnym Bliskim Wschodzie Lena Fijałkowska s. 17-23
O przydatności mediewistyki prawniczej dla studiów nad historią prawa starożytnego Bliskiego Wschodu Lena Fijałkowska s. 43-52