Znaleziono 5 artykułów

Magdalena Filar

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metafory konwencjonalne i kreatywne w dyskursie migracyjnym – analiza semantyczno-pragmatyczna Magdalena Filar s. 9-21
Złożenia i związki frazeologiczne w tekście i w przekładzie : implikacje dla dydaktyki przekładu Magdalena Filar s. 11-22
    Zacytuj
  • Udostępnij
KOgnitywne badania nad semantyką tekstu z perspektywy angloamerykańskiej i z perspektywy germanistycznej Magdalena Filar s. 27-38
„Euphemismen des Wirtschaftsdeutschen aus der Sicht der anthroponzentrischen Linguistik" (= Warschauer Studien zur Germanistik und zur Angewandten Linguistik 2), Paweł Bąk, Frankfurt am Main 2012 : [recenzja] Magdalena Filar Paweł Bąk (aut. dzieła rec.) s. 129-132
"Einführung in die Kognitive Linguistik", Monika Schwarz, Tübingen, Basel 2008 : [recenzja] Magdalena Filar Monika Schwarz (aut. dzieła rec.) s. 448-450