Znaleziono 5 artykułów

Michał Jan Filipek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Der hohe norden im seevölkerrecht: völkerrechtliche probleme der Festlandsockelabgrenzung in der Arktis Michał Jan Filipek s. 11-22
Instytucja Trybunału Królestwa (Riksretten) w norweskiej praktyce konstytucyjno-ustrojowej Michał Jan Filipek s. 101-109
Struktura organizacyjna oraz główne kierunki działalności Nordyckiej Rady Ministrów Michał Jan Filipek s. 109-119
"Håndbok i militær folkerett", Arne Willy Dahl, Oslo 2008 : [recenzja] Arne Willy Dahl Michał Jan Filipek s. 225-228
Instytucja ombudsmana w Królestwie Norwegii Michał Jan Filipek s. 225-236