Znaleziono 1 artykuł

Kurt Finger

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Handbuch zum Glaubensbuch", 3-4, Kurt Finger, Wien-Freiburg-Basel 1971-1972 : [recenzja] Jan Charytański Kurt Finger (aut. dzieła rec.) s. 234-235