Znaleziono 5 artykułów

Zbigniew Fiszbak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gombrowicz wobec "wielkości" Zbigniew Fiszbak s. 111-120
W szkole Pyrrona z Elidy : o twórczości Stefana Themersona Zbigniew Fiszbak s. 113-127
Dialogiczność, autotematyczność, autobiograficzność w prozie Mariana Pankowskiego Zbigniew Fiszbak s. 137-153
Europejczyk w Kartoflanii : o powrotach do "małej ojczyzny" w powieściach Mariana Pankowskiego Zbigniew Fiszbak s. 167-182
Od ewokacji dzieciństwa do buntu przeciw emigracyjności : (wczesna proza Mariana Pankowskiego) Zbigniew Fiszbak s. 283-311