Znaleziono 11 artykułów

Dorota Fleszer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Godność i prywatność osoby w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Dorota Fleszer s. 19-30
Samorząd terytorialny jako wspólnota obywatelska Dorota Fleszer s. 99-114
Funkcjonowanie elektronicznej administracji na przykładzie ePUAP Dorota Fleszer s. 119-138
Wokół problematyki e-administracji Dorota Fleszer s. 125-136
Local Development and Municipal Authorities Dorota Fleszer s. 129-143
Udział obywateli w tworzeniu prawa w wybranych gminach województwa śląskiego Dorota Fleszer s. 133-146
Wokół problematyki bezpieczeństwa informacji Dorota Fleszer s. 187-199
Konferencja naukowa „Własność w systemie prawa” z cyklu „Stosowanie prawa w praktyce”, Sosnowiec, 20 kwietnia 2016 r. Dorota Fleszer Katarzyna Płonka-Bielenin s. 345-351
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Stosowanie prawa administracyjnego w praktyce”, Sosnowiec, 30 czerwca 2015 r. Dorota Fleszer s. 353-358
Report on the International Scientific Conference of the 2nd Central European Forum on Law and Administration "Judicial Protection of Individual Rights in Central European Countries – Current Experience and Trends" Dorota Fleszer s. 381-382
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Legalne Dorota Fleszer Anna Rogacka-Łukasik s. 473-479