Znaleziono 4 artykuły

Wojciech Fliegner

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kontrowersje dotyczące formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej Wojciech Fliegner s. 177-184
Funkcjonowanie biuletynów informacji publicznej urzędów gmin województwa wielkopolskiego - wnioski z badań Wojciech Fliegner s. 180-187
Monitoring i ewaluacja regionalnych strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego Wojciech Fliegner Justyna Fliegner s. 465-473
Wybrane aspekty regionalnej strategii budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego Wojciech Fliegner s. 531-539