Znaleziono 12 artykułów

Piotr Florek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Starcie pod Bowskiem 6 lipca 1626 roku: przyczynek do historii zmagań Rzeczypospolitej ze Szwecją o Inflanty i Kurlandię w XVII wieku Piotr Florek s. 59-69
Drugi etap walki Dymitra I Samozwańca o carską koronę: bitwa pod Dobryniczami i oblężenie Krom Piotr Florek s. 61-72
Rokowania finansowe wojsk tuszyńskich z królem Zygmuntem III Wazą Piotr Florek s. 73-105
Pierwszy etap walki Dymitra I Samozwańca o koronę carską: bitwa pod Nowogrodem Siewierskim w 1604 r. Piotr Florek s. 91-109
Starosta uświacki Jan Piotr Sapieha i jego wojsko a prawosławni moskiewscy Piotr Florek s. 93-105
Z taktyki wojsk polskich podczas działań wojennych w Moskwie 1608-1611 Piotr Florek s. 167-187
Nowa książka o dziejach polskiej husarii : Radosław Sikora, "Fenomen husarii", Toruń 2003, Dom Wydawniczy Duet, ss. 271 Piotr Florek Radosław Sikora (aut. dzieła rec.) s. 181-190
"Moskwa 1612", Tomasz Bohun, Warszawa 2005 : [recenzja] Piotr Florek Tomasz Bohun (aut. dzieła rec.) s. 264-272
"Wojskowoœść polska w dobie wojny polsko-szwedzkiej 1626-1629: kryzys mocarstwa", Radosław Sikora, Poznań 2005 : [recenzja] Piotr Florek Radosław Sikora (aut. dzieła rec.) s. 294-289
"Historia państw i narodów Morza Bałtyckiego", Wolfgang Froese, Warszawa 2007 : [recenzja] Piotr Florek Wolfgang Froese (aut. dzieła rec.) s. 344-350
"Hammerstein 1627", Paweł Skworoda, Warszawa 2006 : [recenzja] Piotr Florek Paweł Skworoda (aut. dzieła rec.) s. 405-409
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Kłuszyn 1610", Robert Szcześniak, Warszawa 2004 : [recenzja] Piotr Florek Rober Szcześniak (aut. dzieła rec.) s. 446-451