Znaleziono 2 artykuły

Marcin Jan Flotyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Średnia rynkowa stopa zwrotu indeksu WIG jako narzędzie w modelu CAPM do predykcji zmian cen akcji notowanych na rynku regulowanym w latach 2009 - 2013 Marcin Jan Flotyński s. 153-169
The rate of return of the primary offerings on the example of small firms listed on the NewConnect and companies on the WSE main market Marcin Jan Flotyński Marcin Jan Flotyński (tłum.) s. 475-485