Znaleziono 1 artykuł

H. Fokciński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W sprawie odtwarzania średniowiecznej sieci parafialnej w diecezji poznańskiej : (w zwiazku z artykułem H. Fokcińskiego, W sprawie odtworzenia średniowiecznej sieci parafialnej w diecezji poznańskiej, "Roczniki Humanistyczne" t. XXI, z. 3, s. 119-139) Eugeniusz Wiśniowski H. Fokciński (aut. dzieła rec.) s. 635-639