Znaleziono 5 artykułów

Hieronim Fokciński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Jus patrunatus" jako prawna podstawa mianowania na wyższe godności kościelne w Polsce w świetle dokumentacji watykańskiej z lat 1673-1674 Hieronim Fokciński s. 71-83
Działalność ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej Kazimierza Papée w okresie II wojny światowej Hieronim Fokciński s. 89-95
"Propozycje Konsystorialne z XVI wieku. Omówienie. Teksty polskie", wyd. Hieronim Fokciński, Rzym 1994 : [recenzja] Hieronim Fokciński (aut. dzieła rec.) s. 161
Polonica w zbiorach Stolicy Apostolskiej, wielkich rodów włoskich oraz centralnych archiwach zgromadzeń zakonnych w Rzymie Hieronim Fokciński s. 229-244
"Analecta Cracoviensia : Studia philosophico-theologica edita a professoribus Pontificiae Facultatis Theologicae Cracoviae", t. 3, Kraków 1971 : [recenzja] Hieronim Fokciński s. 238-240