Znaleziono 13 artykułów

Zbigniew Formella

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Il concetto del disagio adolescenziale Zbigniew Formella s. 80-97
La dipendenza da Internet tra gli adolescenti : una ricerca sul territorio Romano Zbigniew Formella Marco Nicoli s. 113-123
Perceptions of purpose Zbigniew Formella Kagwe Cosmas Muiruri s. 151-158
Młodzi Polacy poszukują prawdziwych wartości wśród duchownych : analiza badań w świetle logoterapii V. E. Frankla M. Amata Ekert Zbigniew Formella s. 173-202
"L'educatore maturo nella comunicazione relazionale", Zbigniew Formella, Roma 2009 : [recenzja] Mirosław S. Wierzbicki Zbigniew Formella (aut. dzieła rec.) s. 288-290
Samobójstwo : refleksja psychopedagogiczna Zbigniew Formella s. 369-385
Życie jako zadanie : Viktor Emil Frankl w setną rocznicę urodzin Zbigniew Formella s. 385-401
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Tradycja - współczesność - nowe wyzwania w pedagogice chrześcijańskiej" : (Olsztyn, 16-17 października 2008) Zbigniew Formella s. 421-423
Sympozjum : Harcerskie drogi do wolności "Salezjańskie Dęby" : (Aleksandrów Kujawski, 26 listopada 2005 r.) Zbigniew Formella s. 461-464
Wokół "Życia" Dominika Savio napisanego przez księdza Jana Bosko : intencje autora i sposoby interpretacji Aldo Giraudo Zbigniew Formella (tłum.) s. 509-530
"Gli altri e la formazione di sé", Giuseppe Crea, Bologna 2005 : [recenzja] Zbigniew Formella Giuseppe Crea (aut. dzieła rec.) s. 524-526
Sympozjum "A 40 anni dalla "Gravissimum Educationis". A confronto con i giovani, le organizzazioni internazionali e le scienze dell'educazione” [W 40 lat po "Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim" w odniesieniu do młodzieży, instytucji i nauk o wychowaniu] : Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie, 21 października 2006 r. Zbigniew Formella s. 582-584
Simposio sulla 'Vita' di Domenico Savio scritta da don Bosco = Sympozjum o 'Życiu' Dominika Savio, napisany przez ks. Bosko : (Pontificia Studiorum Universitas Salesiana, Rzym, 8 maja 2004 r.) Zbigniew Formella s. 630-633