Znaleziono 2 artykuły

Beata Fornal-Pieniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Różnorodność gatunkowa drzew w krajobrazie rolniczym na przykładzie parków wiejskich krainy Kotlina Sandomierska Beata Fornal-Pieniak Czesław Wysocki s. 29-36
Ocena Żmudzkiego Parku Narodowego pod względem przyrodniczym i kulturowym Beata Fornal-Pieniak Czesław Wysocki s. 39-45