Znaleziono 2 artykuły

Magdalena Fortuna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koncepcje zrównoważonego rozwoju aglomeracji w ujęciu klimatycznym Magdalena Fortuna Kornelia Kwiecińska Łukasz Szałata s. 93-105
Promowanie idei zrównoważonego ekorozwoju miast niskowęglowych na wybranych przykładach Magdalena Fortuna Łukasz Szałata Jerzy Zwoździak s. 257-268