Znaleziono 5 artykułów

Małgorzata Frąckiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stopnie pokrewieństwa i powinowactwa rodzinnego w języku młodzieży : (część III), nazwy członków dalszej rodziny w linii bocznej Małgorzata Frąckiewicz s. 113-126
Familie - Schafen wir nur Gemeinsam : Iniviative des Deutschen Caritasverbandes Małgorzata Frąckiewicz s. 127-140
Stopnie pokrewieństwa i powinowactwa rodzinnego w języku młodzieży (część I) : nazwy członków najbliższej rodziny Małgorzata Frąckiewicz s. 273-292
Stopnie pokrewieństwa i powinowactwa rodzinnego w języku młodzieży (część II) : nazwy członków dalszej rodziny w linii prostej Małgorzata Frąckiewicz s. 329-341
"Drugie zabicie psa" - sakralizacja świata w prozie Hłaski Małgorzata Frąckiewicz s. 453-466