Znaleziono 2 artykuły

Maciej Frączek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Praktyka realizacji polityki rynku pracy w Polsce a współzarządzanie publiczne Maciej Frączek s. 25-40
Flexicurity jako podejście do polityki zatrudnienia w Unii Europejskiej : analiza i ocena Maciej Frączek s. 33-53