Znaleziono 1 artykuł

Krystian Frelek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O zasadności unormowania w kodeksie spółek handlowych konstrukcji nadużycia formy spółki Krystian Frelek s. 77-99