Znaleziono 1 artykuł

Kazimierz Frontczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Formowanie i rozwój wojskowej administracji terenowej w warunkach przechodzenia Polskich Sił Zbrojnych na stopę pokojową Kazimierz Frontczak s. 470-502