Znaleziono 1 artykuł

Barbara Fryzeł

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Strategie relacji z interesariuszami : praktyczny aspekt CSR na przykładzie polskich przedsiębiorstw Barbara Fryzeł s. 297-311