Znaleziono 33 artykuły

Mieczysław Góra

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wolbórz-Gatki, st. 6, gm. loco, woj. piotrkowskie, AZP 72-55/11 Aldona Chmielowska Mieczysław Góra s. 31
Lesisko-Strobin, pow. Wieluń. Stanowisko 1 Franciszek J. Cemka Mieczysław Góra s. 57
Wietrzychowice, pow. Koło Maria Baranowska Mieczysław Góra Irena Jadczyk Konrad Jażdżewski Stanisław Madajski Maria Żemigała s. 59-60
Bogusławice, gm. Wolbórz, woj. piotrkowskie, St. 1, AZP: 71-55/7 Aldona Chmielowska Mieczysław Góra s. 60
Łódź, ul. Chocianowicka 65. Stanowisko 2a Mieczysław Góra s. 66
Skoszewy Stare, woj. łódzkie, St. 1, AZP: 64053/1 Aldona Chmielowska Mieczysław Góra Bogusław Tassarek s. 74
Bogusławice, gm. Wolbórz, woj. piotrkowskie, St. 1, AZP 71-55/7 Aldona Chmielowska Mieczysław Góra s. 93
Wolbórz, st. 23, gm. loco, woj. piotrkowskie, AZP 72-55/54 Aldona Chmielowska Mieczysław Góra s. 102
Skoszewy Stare, st. 1, gm. Nowosolna, woj. łódzkie, AZP 64-53/- Aldona Chmielowska Mieczysław Góra Bogusław Tassarek s. 104
  Zacytuj
 • Udostępnij
Skoszewy Stare, gm. Nowosolna, woj. łódzkie, St. 1, AZP 64-53/1 Aldona Chmielowska Mieczysław Góra Bogusław Tassarek s. 109
Bogusławice, st. 1, gm. Wolbórz, woj. piotrkowskie, AZP 71-55/7 Aldona Chmielowska Mieczysław Góra s. 113-114
Barkowice Mokre, pow. Piotrków Tryb. Mieczysław Góra s. 119-120
Barkowice Mokre, gm. Sulejów, woj. piotrkowskie Mieczysław Góra s. 121
Sulejów-Podklasztorze, woj. piotrkowskie. Stanowisko 4a Mieczysław Góra s. 129-130
Łódż, ul. Chocianowicka 103. Stanowisko I Mieczysław Góra s. 136
Barkowice Mokre, pow. Piotrków Tryb. Stanowisko 1 Mieczysław Góra s. 138
  Zacytuj
 • Udostępnij
Barkowice Mokre, pow. Piotrków Trybunalski Mieczysław Góra Janina Kamińska s. 142-143
Łódź, ul. Chocianowska 103. Stanowisko 1 Mieczysław Góra s. 144-145
Sulejów - Podklasztorze, woj. piotrkowskie. Stanowisko 4 b Mieczysław Góra s. 146
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sulejów - Podklasztorze, woj. piotrkowskie. Stanowisko 4a Mieczysław Góra s. 146
  Zacytuj
 • Udostępnij
Barkowice Mokre, gm. Sulejów, woj. piotrkowskie. Stanowisko 1 Mieczysław Góra s. 152
Sulejów - Podklasztorze, woj. piotrkowskie. Stanowisko 2 Mieczysław Góra s. 154-155
Barkowice Mokre, gm. Sulejów, woj. piotrkowskie. Stanowisko 1 Mieczysław Góra s. 155-156
Sulejów - Podklasztorze, woj. piotrkowskie. Stanowisko 4b Mieczysław Góra s. 161
Łódź, ul. Chocianowska 105. Stanowisko 1 Mieczysław Góra s. 162
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sulejów-Piaski, gm. Sulejów, woj. piotrkowskie. Stanowisko 4 Mieczysław Góra s. 173
Sulejów - Podklasztorze. Stanowisko 4a Mieczysław Góra s. 176
Sulejów - Piaski, woj. piotrkowskie. Stanowisko 4 Mieczysław Góra s. 190
Rękoraj, pow. Piotrków Trybunalski. Stanowisko 1 Aldona Chmielowska Mieczysław Góra s. 214-215
Sulejów - Podklasztorze, gm. Sulejów, woj. piotrkowskie. Stanowisko 4a Mieczysław Góra s. 227
  Zacytuj
 • Udostępnij
Majkowice-Surdęga, pow. Piotrków Tryb. Stanowisko 1 Aldona Chmielowska Mieczysław Góra s. 242-243
Majkowice, pow. Radomsko. Stanowisko 1 i 2 Aldona Chmielowska Mieczysław Góra s. 258-259
  Zacytuj
 • Udostępnij
Majkowice - Surdęga, pow. Piotrków Trybunalski. Stanowisko 2 Aldona Chmielewska Mieczysław Góra s. 258