Znaleziono 6 artykułów

Adam Góral

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zastosowanie analizy widmowej do badania szeregów czasowych Adam Góral s. 163-175
Spektralna ocena zgodności modelu ARIMA z danymi empirycznymi Adam Góral s. 173-185
Identyfikacja okresu wahań występujących w ekonomicznych szeregach czasowych Adam Góral s. 189-202
Próba porównania mocy testów Shapiro-Wilka i Hellwiga metodą Monte Carlo Adam Góral Bogdan Ludwiczak s. 229-240
O estymacji funkcji spektralnej procesów autoregresyjnych Adam Góral s. 377-393
Badanie stacjonarności jednowymiarowych procesów losowych Adam Góral s. 421-436