Znaleziono 7 artykułów

Piotr Górecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Definicja pojęcia „dzieło sztuki” i jej przydatność w stosunkach ubezpieczeniowych Piotr Górecki s. 51-67
Ksiądz Johannes Chrząszcz (1857–1928) – duszpasterz, człowiek nauki i pióra, badacz śląskich dziejów Piotr Górecki s. 64-73
„Land, liberties, and lordship in a late medieval countryside: agrarian structures and change in the Duchy of Wrocław”, Richard C. Hoffmann, Philadelphia 1989 : [recenzja] Piotr Górecki Richard C. Hoffmann (aut. dzieła rec.) s. 156-160
Listy wojenne do młodych księdza Jana Jarczyka Piotr Górecki s. 177-194
Przebudowy i remonty w sanktuarium Matki Boskiej Lubeckiej : kilka uwag w związku z odkryciem późnośredniowiecznych fresków w prezbiterium kościoła Piotr Górecki s. 269-279
"Tragedia górnośląska w miejscowościach podopolskich 1945", red. Piotr Górecki, Opole 2015 : [recenzja] Damian Bednarski Piotr Górecki (aut. dzieła rec.) s. 504-506
"A local society in transition. The „Henryków Book” and related documents", tłum. i oprac. Piotr Górecki, Toronto 2007 : [recenzja] Grzegorz Myśliwski Piotr Górecki (aut. dzieła rec.) s. 835-838