Znaleziono 4 artykuły

Wojciech Górny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zestawienie - czy tylko kategoria składniowa? Wojciech Górny s. 181-193
O stylistycznej interpretacji składni Wojciech Górny s. 475-500
"English Prose Style" Herbert Read, London 1952, First Revised Edition, Ninth Printing of the Book, G. Bell and Sons, Ltd., s. 216 : [recenzja] Wojciech Górny Herbert Read (aut. dzieła rec.) s. 574-580
"La stylistique", Pierre Guiraud, Paris 1954, Presses Universitaires de France, Que sais-je, nr 646, s. 118 ; [recenzja] Wojciech Górny Pierre Guiraud (aut. dzieła rec.) s. 580-581