Znaleziono 2 artykuły

Barbara Gąciarz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Instytucjonalizacja samorządu terytorialnego a szanse rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych Barbara Gąciarz s. 19-27
Praca : niewykorzystana szansa integracji społecznej osób niepełnosprawnych Barbara Gąciarz s. 29-43