Znaleziono 2 artykuły

Krystyna Gąsiorek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O sposobach kształcenia sprawności językowych w edukacji wczesnoszkolnej Krystyna Gąsiorek s. 35-49
Fascynacja współczesną literaturą dziecięcą – o książce Krystyny Zabawy : recenzja książki: Krystyna Zabawa, "Rozpoczęta opowieść. Polska literatura dziecięca po 1989 roku wobec kultury współczesnej", Wydawnictwo Ignatianum, Kraków 2013 Krystyna Gąsiorek Krystyna Zabawa (aut. dzieła rec.) s. 133-137