Znaleziono 6 artykułów

Anna Głąb

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Moral Dilemmas, the Tragic and God’s Hiddenness. Notes on Shusaku Endo’s Silence Anna Głąb s. 18-33
Etyczne aspekty klonowania ludzi : w nawiązaniu do powieści Kazuo Ishiguro "Nie opuszczaj mnie" Anna Głąb s. 37-61
Etyka czytania i strategie narracji : na podstawie powieści Toni Morrison „Umiłowana” Anna Głąb s. 91-116
Sztuka, język i milczenie Anna Głąb s. 147-174
Ample Religious Freedom and the Fear of Islam Anna Głąb Martha C. Nussbaum (aut. dzieła rec.) s. 168-179
Sytuacje tragiczne : próba analizy na podstawie Hekabe Eurypidesa, Rosmersholmu Henryka Ibsena i Klientki Pierre’a Assouline’a Anna Głąb s. 183-201