Znaleziono 6 artykułów

Apolonia Głowacka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z dziejów polskiego muzeum szkolnego Apolonia Głowacka s. 3-32
Polonica w Bibliotece Głównej Fundacji im. Franckego W'Halle Apolonia Głowacka s. 125-177
Polonica in der Hauptbibliothek der Franckeschen Stiftung in Halle Apolonia Głowacka s. 252-255
Spuścizna naukowa zapomnianego pedagoga i bibliografa wielkopolskiego Antoniego Karbowiaka w zbiorach Biblioteki Głównej UAM Apolonia Głowacka s. 295-306
"Włodzimierz Adolf Wolniewicz, pionier postępu rolniczego w Wielkim Księstwie Poznańskim", Apolonia Głowacka, "Studia i materiały z dziejów nauki polskiej", seria B: "Historia nauk biologicznych i medycznych", zeszyt 3, Warszawa 1960 : [recenzja] Stanisław Brzozowski Apolonia Głowacka (aut. dzieła rec.) s. 328-329
"Początki szkolnej oświaty rolniczej w Wielkopolsce (1840-1914)", Apolonia Głowacka, Poznań 1965 : [recenzja] Stanisław Brzozowski Apolonia Głowacka (aut. dzieła rec.) s. 409-411