Znaleziono 7 artykułów

Ewa Głowacka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Strategia zarządzania totalnego (TQM) w bibliotekach Ewa Głowacka s. 7-23
Ekologia informacji i sposób na choroby informacyjne Ewa Głowacka s. 151-164
"Oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie Web 2.0", red. Katarzyna Domańska, Ewa Głowacka, Paweł Marczec, Bydgoszcz 2016 : [recenzja] Eliza Lubojańska Katarzyna Domańska (aut. dzieła rec.) Ewa Głowacka (aut. dzieła rec.) Paweł Marzec (aut. dzieła rec.) s. 167-173
Badania wartości ekonomicznej usług biblioteczno-informacyjnych i ich wpływu na otoczenie Ewa Głowacka s. 217-230
SERVQUAL : metoda oceny subiektywnych odczuć użytkowników w zakresie jakości obsługi biblioteczno-informacyjnej Ewa Głowacka s. 335-339
Wpływ rozwoju podejść jakościowych prowadzących do kompleksowego zarządzania jakością (TQM) na bibliotekoznawstwo i informację naukową Ewa Głowacka s. 535-551
Forum Bibliotek Medycznych 2010 R. 3 nr 1 (5) Ewa Głowacka s. 777-778