Znaleziono 15 artykułów

Albin Głowacki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ogólne założenia sowieckiej polityki okupacyjnej w Polsce Albin Głowacki s. 61-78
Procedura aneksji przez ZSRR wschodnich ziem II Rzeczypospolitej w 1939 r. Albin Głowacki s. 89-112
Proces nacjonalizacji gospodarki na zaanektowanych ziemiach wschodnich II RP (1939-1941) Albin Głowacki s. 93-117
Dwa listy do Wiaczesława Mołotowa z 1939 roku Albin Głowacki s. 139-148
O nieprawidłowościach w polityce władz radzieckich zachodnich obwodów Ukraińskiej SRR wobec wspólnot wyznaniowych 1939-1941 Albin Głowacki s. 149-158
"Polskie czasopisma naukowe w latach 1918-1939", Grażyna Wrona, Kraków 2005 : [recenzja] Albin Głowacki Grażyna Wrona (aut. dzieła rec.) s. 174-178
"Wspomnienia z lat młodości i II wojny światowej (1934–1945), Aleksander Pawelec, Lututów – Wieluń 2006 : [recenzja] Albin Głowacki Aleksander Pawelec (aut. dzieła rec.) s. 176-180
"Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1939-1941", Albin Głowacki, Łódź 1997 : [recenzja] Grzegorz Hryciuk Albin Głowacki (aut. dzieła rec.) s. 206-212
Pierwszy odnowiony doktorat Albin Głowacki s. 217-219
Nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego Profesorowi Tadeuszowi Wyrwie Albin Głowacki s. 241-242
"Działalność naukowo-oświatowa polskich jeńców wojennych w niemieckich i radzieckich obozach podczas II wojny światowej", Violetta Rezler-Wasielewska, Opole 2001 : [recenzja] Albin Głowacki Violetta Rezler-Wasielewska (aut. dzieła rec.) s. 259-260
"Katyń. Mart 1940 g. – sientiabr’ 2000 g. Rasstriel. Sud’by żywych. Echo Katyni. Dokumienty", Moskwa 2001 : [recenzja] Albin Głowacki s. 273-276
Związek Patriotów Polskich w świetle ostatnich badań Elżbieta Trela-Mazur Albin Głowacki (aut. dzieła rec.) s. 285-287
O polskich zesłańcach na Syberii w XIX–XX w. : sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Problemy rosyjsko-polskiej historii i dialog kultur", Szuszenskoje 5–6 września 2013 r. Albin Głowacki s. 297-308
Z badań nad dziejami jenieckiego obozu pracy NKWD w Równem (1939-1941) Albin Głowacki s. 307-318