Znaleziono 2 artykuły

Beata Głowińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szukanie porozumienia – argumentowanie na zajęciach praktycznej nauki języka niemieckiego na studiach germanistycznych Beata Głowińska s. 65-72
Deutsche Welle o Polsce – zastosowanie tekstów internetowych na zajęciach z praktycznej nauki języka niemieckiego na studiach germanistycznych Beata Głowińska s. 131-138