Znaleziono 2 artykuły

Joanna Głuszek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Specyfika socjalizacyjna rodziny robotniczej z perspektywy pytania o awans społeczny Joanna Głuszek s. 75-94
The Socializing Specificity of a Working-Class Family in the Perspective of a Question on Social Promotion Joanna Głuszek s. 114-135