Znaleziono 2 artykuły

Gabriela Gacek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Muzyka przesiedleńców z Kresów Wschodnich w audycjach radiowych Józefa Majchrzaka Gabriela Gacek s. 21-31
Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi a muzyka polskich emigrantów w południowej Brazylii Gabriela Gacek s. 159-169