Znaleziono 3 artykuły

Kamila Gandecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Kamila Gandecka Ewa Jurczyk-Romanowska s. 11-14
Dyskurs o wychowaniu i edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną – analiza wybranych polskich czasopism pedagogicznych od przełomu XIX Kamila Gandecka s. 155-173
Rodzina zagrożona wykluczeniem społecznym – przykłady dobrych praktyk w zakresie systemowych form pomocy Kamila Gandecka s. 189-200