Znaleziono 9 artykułów

Jadwiga Garbowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Geological Sciences in the Unviersity of Vilnius and in the Lyceum of Krzemieniec in the Years 1781-1832 Jadwiga Garbowska s. 85-106
Archiwalia wiedeńskie z zakresu historii nauk geologicznych Jadwiga Garbowska s. 103-108
Na marginesie marginesu (w odpowiedzi na list profesora Z. J. Wójcika) Jadwiga Garbowska Krzysztof Jakubowski Zbigniew J. Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 125-132
"Nauki geologiczne w uczelniach Wilna i Krzemieńca w latach 1781-1840", Jadwiga Garbowska, [w:] "Prace Muzeum Ziemi", Zesz. 42, 1993 : [recenzja] Antoni Stanisław Kleczkowski Jadwiga Garbowska (aut. dzieła rec.) s. 146-148
"Wilno - Krzemieniec. Botaniczna szkoła naukowa (1781-1841)", Wanda Grębecka, Warszawa 1998 : [recenzja] Jadwiga Garbowska Wanda Grębecka (aut. dzieła rec.) s. 170-171
Przewodnik po wystawie: Origin of species British Museum (Natural History) 1982 Jadwiga Garbowska Krzysztof Plasota s. 242-244
Wystawa Z dziejów złóż surowców mineralnych w Polsce Ludowej w Muzeum Ziemi PAN Jadwiga Garbowska s. 429-431
"Prace Muzeum Ziemi", Zesz. 27: "Prace z zakresu historii nauk geologicznych", Warszawa 1977 : [recenzja] Jadwiga Garbowska s. 463-466
Wizyta sekretarza generalnego Międzynarodowej Komisji Historii Nauk Geologicznych (INHIGEO) dra Endre Dudicha (Węgry) w Polsce (11-14 XI 1985 r.) Józef Babicz Jadwiga Garbowska s. 627-628