Znaleziono 12 artykułów

Tomasz Garwoliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Piękno druków z XVI wieku na przykładzie zabytkowego księgozbioru Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie w świetle wystąpień na sesji naukowej Tomasz Garwoliński s. 15-24
Księgi liturgiczne z XV-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie : przyczynek do badań nad tradycją liturgiczną na Warmii Tomasz Garwoliński s. 27-42
"Wspólne dziedzictwo" : ekslibrisy i inne znaki własnościowe ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie Tomasz Garwoliński s. 31-44
Dzieje Bibliotek "Hosianum" : Braniewo - Olsztyn : 1565-2008 Tomasz Garwoliński s. 59-72
60. rocznica wznowienia powojennej działalności Biblioteki Hosianum w Olsztynie Tomasz Garwoliński s. 96-115
Utracone i zachowane kościelne księgozbiory warmińskie od XVII do XX wieku Tomasz Garwoliński s. 116-135
Iubilaeum Warmiae et Bibliothecae : wybrane zagadnienia dotyczące 550. rocznicy przyłączenia Warmii do Polski i 450. rocznicy istnienia Biblioteki "Hosianum", pod red. Tomasza Garwolińskiego, Olsztyn 2016 : [recenzja] Ewa Sąsiadek Tomasz Garwoliński (aut. dzieła rec.) s. 181-186
Zadania ruchów katolickich w przeżywaniu Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 Tomasz Garwoliński s. 201-209
"Co kryją w sobie stare druki?" : wystawa ciekawostek wydobytych ze starodruków Tomasz Garwoliński s. 215-223
Sprawozdanie z XVII Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES : Kraków, 12-14 września 2011 r. Tomasz Garwoliński s. 223-227
Protokół z Posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Warszawa, 13-14 lutego 2014 roku) Tomasz Garwoliński s. 249-252
Maryja w Jubileuszu Roku 2000 Tomasz Garwoliński s. 409-416