Znaleziono 1 artykuł

K. Gawdzik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sobień - Zamczysko, pow. Lesko K. Gawdzik Tadeusz Żurowski s. 362-363