Znaleziono 2 artykuły

Małgorzata Gerus-Gościewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lokalizacja sklepów IKEA w województwie podlaskim z zastosowaniem prawa grawitacji demograficznej Reilly'ego Małgorzata Gerus-Gościewska s. 5-14
Lokalizacja w gospodarce przestrzennej na podstawie atraktora funkcji budowlanej Małgorzata Gerus-Gościewska s. 29-38