Znaleziono 3 artykuły

Edyta Gheribi

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Factors Affecting the Development of Catering Enterprises in Poland Edyta Gheribi s. 207-220
Przedsiębiorstwa rodzinne na rynku usług gastronomicznych – studium przypadku Edyta Gheribi s. 363-379
    Zacytuj
  • Udostępnij
Współpraca sektora bankowego z przedsiębiorstwami rodzinnymi Edyta Gheribi Igor Klimkowski s. 389-410
    Zacytuj
  • Udostępnij