Znaleziono 1 artykuł

B. Giemza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Europa dla Chrystusa - Chrystus dla Europy. Reewangelizacja cywilizacji zachodniej", red. B. Giemza, Kraków 2009 : [recenzja] Czesław Parzyszek B. Giemza (aut. dzieła rec.) s. 407-409