Znaleziono 5 artykułów

Lech Giemza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ocalony w gmachu wiersza : o poezji Stanisława Barańczaka", Jerzy Kandziora, b.m. 2007 : [recenzja] Lech Giemza Jerzy Kandziora (aut. dzieła rec.) s. 105-109
Motyw mapy w prozie współczesnej : Casus Stasiuka i Mentzla Lech Giemza s. 147-158
O "czarnej" i "białej" legendzie napoleońskiej w powieści "Warunek" Eustachego Rylskiego Lech Giemza s. 227-236
Esej powojenny i współczesny wobec językowej rytualizacji historii Lech Giemza s. 403-409
Ironiczny autoportret Stanisława Barańczaka Lech Giemza s. 421-431