Znaleziono 4 artykuły

Józef Krzysztof Gierowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola i znaczenie psychologicznej ekspertyzy typologicznej w praktyce organów ścigania Józef Krzysztof Gierowski s. 71-83
Psychiatria sądowa w Polsce - aktualny stan i perspektywy Józef Krzysztof Gierowski s. 104-120
Diagnoza procesów motywacyjnych —- nowe wyzwania i niewykorzystane możliwości psychologii sądowej Józef Krzysztof Gierowski s. 131-158
"Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia", pod redakcją Kingi Bobińskiej, Tadeusza Pietrasa i Piotra Gałeckiego, Wrocław 2012 : [recenzja] Józef Krzysztof Gierowski s. 280-284