Znaleziono 13 artykułów

Marek Gilski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cierpienie Maryi w nauczaniu Ojców Kościoła zachodniego Marek Gilski s. 23-34
Piękno Maryi w pismach greckich Ojców Kościoła Marek Gilski s. 23-30
    Zacytuj
  • Udostępnij
Świętego Augustyna rozumienie duchowego macierzyństwa Maryi Anton Adam Marek Gilski s. 35-44
Maryja w pismach św. Hipolita Marek Gilski s. 86-94
Patrystyczne interpretacje formuły \"dia Marias\" (przez Maryję) Marek Gilski s. 98-104
Kult maryjny według św. Augustyna Marek Gilski s. 156-171
Kontekst antropologiczny mariologii według św. Augustyna Marek Gilski s. 214-230
Maryja jako Królowa w tekstach patrystycznych : terminologia grecka Marek Gilski s. 263-272
Ekumeniczność i wielokulturowość w perspektywie języka polskiej mariologii posoborowej Marcin Cholewa Marek Gilski s. 266-275
Hierarchia prawd a 'patrocinia' maryjne Marcin Cholewa Marek Gilski s. 287-300
Maryja w "De haeresibus" św. Augustyna Marek Gilski s. 345-353
Kollyridianki Marek Gilski s. 401-409
Podwawelskie czytanki o Matce Pana Stanisław C. Napiórkowski Marcin Cholewa (aut. dzieła rec.) Marek Gilski (aut. dzieła rec.) s. 497-498