Znaleziono 9 artykułów

Anna Ginter

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obrazowanie a przekład Anna Ginter s. 7-14
Z historii językoznawstwa radzieckiego :‘subiektywizm indywidualistyczny’ i ‘obiektywizm abstrakcyjny’ w książce "Marksizm i filozofia języka" Anna Ginter s. 18-31
Igor Aleksandrowicz Mielczuk : między nauką a ideologią Anna Ginter s. 29-38
Semantic Aspects of the 'Meaning - Text' Theory Anna Ginter s. 39-55
O przekładzie nazw osobowych w rosyjskojęzycznej wersji „Chłopów” Władysława Stanisława Reymonta Anna Ginter s. 39-52
O teorii amalgamatów na przykładzie metafory kampanii wyborczej : "Być kierowanym z tylnego siedzenia" Anna Ginter s. 43-53
Nabokovowski sposób dotykania rzeczywistości : gra światła i barw w opowiadaniu "Detale zachodu słońca" Anna Ginter s. 83-91
Kolory w opowiadaniach Vladimira Nabokova: barwa zielona Anna Ginter s. 97-104
Powieść jako przygoda lingwistyczna : "A Clockwork Orange" A. Burgessa w przekładach na język polski i rosyjski Anna Ginter s. 175-190