Znaleziono 9 artykułów

Ewa Glińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Angażowanie interesariuszy w proces brandingu miasta – teoria versus praktyka Ewa Glińska s. 33-49
Identyfikacja wyróżników tożsamości miast podlaskich : koncepcja badań Ewa Glińska s. 35-47
Foresight jako narzędzie zarządzania miastem Ewa Glińska s. 79-96
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kreowanie wizerunku miasta o funkcji turystycznej Ewa Glińska s. 127-136
Rola systemów zarządzania jakością w kształtowaniu wizerunku urzędu miasta Ewa Glińska Urszula Kobylińska s. 185-194
Wyróżniki tożsamości województwa podlaskiego w opinii turystów Ewa Glińska Tadeusz Popławski s. 227-242
Co miasta mówią o sobie poprzez samorządowe strony www? Ewa Glińska s. 235-248
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wyróżniki tożsamości miast podlaskich w opinii ich lokalnych liderów Ewa Glińska s. 267-284
Marketingowy audyt produktu miasta – wybrane aspekty Ewa Glińska Ewelina Muszyńska s. 341-351
    Zacytuj
  • Udostępnij